Syftet med den ideella föreningen är att stärka äganderätten och nyttjanderätten för privata skogs- och markägare.

MÅLET för Föreningens verksamhet är att  genom opinionsbildning påverka politiker, myndigheter och andra makthavare och att synliggöra de negativa följder med de rådande system som finns  inom svensk  naturvård bl.a. bildande av reservat och nyckelbiotoper.

STÖD Föreningen Skogsägare för Stärkt Äganderätt! Stöd och bli medlem.

Bli medlem idag: Medlemskap

Stöd det nystartade uppropet som ni hittar till höger.

Tillsammans blir vi starka och kan påverka!                                                                                                                                           

Här visas reservat och nyckelbiotoper, utdraget hösten 2014. Kartan förändras vecka till vecka och fler biotoper läggs till vilket gör det svårt att visa en helt aktuell situation.